Sport en beweging voor jong en oud!

Wat zou het mooi zijn als we van jong tot oud meer zouden bewegen. Dat we in onze leefwijze sport en beweging als basis hebben. Waar de mens vroeger van nature werd geprikkeld om lichamelijk actief te zijn zien we nu een groot aantal mensen met weinig beweging en geen sportdeelname. Een minder gezonde leefwijze betekent echter een toename van de zorg. Deze zorg wordt in de huidige maatschappij steeds moeilijker in te vullen. De stap om van reactieve zorg (behandeling door arts, therapeut of verzorger) naar preventieve zorg (sportdeelname en beweging) te gaan ligt nu voor ons.

 

Bovenstaande doelstelling willen we met Sportdorp Doornenburg waarmaken. Onze sportdeelname ligt al hoog in Doornenburg, maar er is zeker nog steeds verbetering mogelijk.

Een Sportdorp is een bewezen concept waarbij door middel van sportaanbod gebaseerd op de behoefte van de inwoners centraal staat. Hierbij is het belangrijk dat de betrokken verengingen en partijen gaan samen werken. De inwoners van kleine kernen die een sportdorp zijn geworden ervaren dat de leefbaarheid in hun dorp is vergroot en de saamhorigheid in de dorpen is verbeterd.

 

Sport en beweging kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Doornenburg. Sport verbroedert, schept een gevoel van saamhorigheid, brengt mensen in contact met elkaar, zorgt voor sociale samenhang en is daarnaast ook nog een prettige en gezonde vrijetijdsbesteding. Het zou daarom fantastisch zijn als Doornenburg een echt ‘Sportdorp’ kan worden.

 

Door een goede invulling van de behoeften en wensen op sportgebied wil Sportdorp Doornenburg hieraan voldoen. Enerzijds door de facilitering van huidige sportactiviteiten, anderzijds door de ontwikkeling van nieuwe sportactiviteiten. Dat kan door samenwerking tussen de sportverenigingen, maar ook met organisaties die actief zijn in de zorg, cultuur, welzijn of het onderwijs.

 

Open houding!

Een open houding is noodzakelijk voor de invulling van een Sportdorp. Als sportverenigingen willen we openstaan voor de maatschappij en daarin onze toegevoegde waarde laten zien. Sport en beweging is meer dan een stuk vrijetijdsinvulling. Het sociale aspect is vele malen groter. Sport heeft bijvoorbeeld een toevoegde waarde in situaties van: Preventie ziekten en beperkingen, Mentale weerbaarheid, Zelfredzaamheid, Motorische ontwikkeling, Mobiliteit, Resocialisatie en Integratie, Antidiscriminatie, Armoedebestrijding en Preventie van eenzaamheid.

 

 

Alle betrokken partijen hebben belang bij het vergroten van de leefbaarheid in Doornenburg en zijn bereid om daar een rol in te spelen. Het belangrijkste is dat we elkaar gaan versterken daar waar mogelijk, ten goede van de leefbaarheid in Doornenburg. De onderlinge samenwerking zal dus versterkt moeten worden, zodat er niet alleen een fantastisch sportdorp in de gemeente Lingewaard komt, maar dat deze op lange termijn ook gewaarborgd is.