Privacyverklaring

 

Ik heb de Privacy Verklaring van Sportdorp Doornenburg gelezen en ga akkoord met de vastlegging en het delen van mijn gegevens en beeldmateriaal zoals hieronder beschreven.

 

Sportdorp Doornenburg organiseert activiteiten waar soms een inschrijving van deelnemers benodigd is. In dat geval wordt privacy-gevoelige informatie zoals persoonsgegevens verzameld.

 

Hieronder is uiteengezet hoe er met deze informatie wordt omgegaan. Dit om aan te tonen dat Sportdorp Doornenburg transparant is in zijn handelen ten aanzien van deze persoonsgegevens en daarmee voldoet aan de AVG wetgeving (25-5-2018).

 

1.         Welke informatie wordt opgeslagen?

 

Van deelnemers worden de volgende onderdelen vastgelegd:

 ·           Voornaam en achternaam

 ·           Woonplaats (optioneel)

 ·           Geslacht: M/V (optioneel)

 ·           Bankrekeningnummer (optioneel)

 ·           Telefoonnummer (optioneel)

 ·           Noodtelefoonnummer

 ·           E-mailadres

 ·           Sportvereniging (optioneel)

 ·           Akkoord Privacy Verklaring: J/N

 

Bij het aanmeldformulier is aangegeven dat deze privacy verklaring van toepassing is en wordt van deelnemers een akkoord gevraagd.

 

2.         Welke informatie wordt op de website van Sportdorp Doornenburg getoond?

 

Van deelnemers worden de volgende onderdelen getoond: naam, woonplaats, geslacht, sportvereniging, prestatie (tijd/plaats) en beeldmateriaal.

 

3.         Waar wordt de informatie opgeslagen?

 

De persoonsgegevens van deelnemers worden opgeslagen in een excel-overzicht en deze is alleen beschikbaar bij een vertegenwoordiging van de Stuurgroep Sportdorp Doornenburg.

 

4.         Hoe lang wordt de informatie opgeslagen?

 

Persoonsgegevens van deelnemers worden na activiteit nog 1 jaar vastgehouden en dan vernietigd. Indien een verzoek komt van een individuele persoon om deze gegevens eerder te verwijderen is de Stuurgroep verplicht hieraan gehoor te geven en worden deze verwijderd.

 

5.         Wie kan bij deze informatie?

 

De informatie van deelnemers is bij een vertegenwoordiging van de Stuurgroep Sportdorp Doornenburg beschikbaar. De computers van deze vertegenwoordigers zijn beveiligd met beveiligingssoftware en deze worden continu geactualiseerd.

Binnen de Stuurgroep is de maatregel van kracht dat informatie over deelnemers niet intern of extern wordt gedeeld.

 

6.         Wat te doen bij een informatie-incident of datalek?

 

Indien er sprake is van een informatie-incident of datalek en gegevens van deelnemers onbedoeld bij anderen terecht komen worden de volgende stappen doorlopen:

·           Stuurgroep Sportdorp Doornenburg op de hoogte stellen.

·           Beoordeling door Stuurgroep of er daadwerkelijk sprake is van een datalek.

·           In geval van datalek wordt het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

·           Betrokkenen (bv deelnemers) van de gegevens worden geïnformeerd.

·           Actie ondernemen om een dergelijk datalek in de toekomst te voorkomen.

·           Vastlegging datalek in het Datalek Register door de Stuurgroep (Datalek Register is een extra passage in het verslag van de stuurgroepvergadering).